Organisaatio

Seurakuntakokous on ylin päättävä elin.

Sääntömääräisiä kokouksia on kaksi, maaliskuun kokous ja marraskuun kokous.

Seurakuntakokouksen perustehtävät ovat seurakunnan johtajan valinta, hallituksen ja vanhimmiston valinta, jäsenen seurakuntaan ottaminen ja seurakunnasta erottaminen, työntekijän valinta ja työehdoista sopiminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen, toimintasuunnitelman vahvistaminen, toimintakertomuksen vahvistaminen ja talousarvion vahvistaminen.

Seurakuntakokous valitsee seurakunnan johtajan, joka toimii vanhimmiston ja hallituksen puheenjohtajana. Seurakunnan johtajan tehtävänä on johtaa ja ohjata vanhimmiston ja hallituksen toimintaa, kirjoittaa seurakunnan nimen, edustaa seurakuntaa ulospäin ja toimia seurakunnan työntekijäorganisaation esimiehenä.

Seurakuntakokous valitsee seurakunnalle vanhimmiston, johon kuuluu seurakunnan johtajan lisäksi vähintään kaksi (2) ja enintään kaksitoista (11) muuta jäsentä.

Vanhimmisto johtaa, valvoo ja toteuttaa seurakunnan hengellistä toimintaa, kuten oppia, opetusta, paimentamista, seurakunnan toiminnan järjestämistä, seurakuntalaisten hengellistä huolenpitoa.

Seurakunnan hallituksen muodostavat vanhimmisto ja hallituksen mahdolliset muut jäsenet. Hallituksen puheenjohtajana toimii seurakunnan johtaja. Hallituksen tehtävänä on vastata toiminnan laillisuudesta, seurakunnan taloudesta, seurakunnan päätösten toimeenpanosta ja käytännön asioiden hoitamisesta.

Jos hallitukseen ei ole valittu vanhimmiston ulkopuolisia jäseniä, kutsutaan hallitusta nimellä vanhimmisto. Seurakuntamme hallitukseen ei nykyisin kuulu vanhimmiston ulkopuolisia jäseniä.

Seurakunnan toimintoja hoidetaan vapaaehtoisin voimin. Seurakuntakokouksen hyväksymisellä hallitus voi palkata työntekijöitä tekemään työsopimuksessa määritellyin ehdoin tekemään erikseen määriteltyjä tehtäviä.

Vanhimmisto 12/2017 alkaen:

Aki Liukko, seurakunnan johtaja
Kari Lahti

Markku Neulanen 
Iisak Liukko
Marko Hämäläinen
Vesa Malin